Zelený čaj

ČAJOVNÍK
Camelia sinensis, L. O. Kunze

Krátká exkurze do historie

Nejstarší věrohodná zpráva o pití čaje pochází ze 3. století našeho letopočtu. Objevení čaje jako blahodárné ro-stliny je však samozřejmě mnohem starší, legendy uvádějí až 3. tisíciletí před naším letopočtem.
Nejstarší popisy pěstování a přípravy čaje máme z období dynastie Tchang (7. až 10. stol.), zejména od legendárního čajového mistra Lu Jň. K přípravě se používal čaj lisovaný do různých forem a poté rozemletý na jemný prášek, jenž se vhodil do kotlíku s vroucí vodou a krátce se povařil. Později se čajový prášek spařoval vroucí vodou a poté se šlehal bambusovou metličkou.
S pitím čaje zhruba v takové podobě, jakou známe dnes, se poprvé setkáváme v období dynastie Ming (14. až 17. stol.). Čajové lístky se přelévaly horkou vodou ve velkých šálcích, z nichž se čaji pil. Používání konviček je spojeno s rozšířením pití čaje do všech vrstev čínské společnosti v 15. století.
Čajová kultura a pití čaje se rychle šíří, nejprve do Japonska a Mongolska, později obchodními cestami do Arábie. V 17. století poznává čaji Rusko a Evropa, kde se čaj rychle stává oblíbeným nápojem. Evropané, zejména Britové, zavádějí pěstování čaje ve svých koloniích v Indii (kde po prvních pokusech s čínskou odrůdou nalézají v Ásamu divoce rostoucí druh čajovníku) a na Ceylonu. Rusové úspěšně vysazují čajovníky v oblasti Kavkazu, čínští kolonisté přivážejí čajovník na Tchajwan. Čajové plantáže vznikají na Sumatře, Jávě, v jižní Americe a na mnoha dalších místech. Čaj se stává významným obchodním artiklem a celosvětovým kulturním fenoménem.

Základní popis a pěstování

Čajovník je keř s celoročně zelenými, silně žebrovitými listy, vyrůstajícími na krátkých větvičkách. Pro pěstování mají největší význam čajovník čínský a čajovník ásamský. Používá se však také mnoho šlechtěných hybridních odrůd, například čajovník ceylonský.
Čínský čajovník je menší (vysoký až šest metrů) než čajovník ásamský (vysoký až patnáct metrů), má menší listy a hodí se k pěstování ve vyšších polohách se subtropickým a mírnějším podnebím (dobře snáší i teploty mírně pod bodem mrazu). Ásamský čajovník se pěstuje převážně v tropickém pásmu, od nížin až do horských poloh (nad 2000 m nad mořem).
Čajovníky pěstované v horských polohách mají sice menší výnosy, kvalita sklízeného listu však bývá velmi vysoká. Květy všech druhů čajovníku jsou bílé a podobají se třešňovým květům. Pro listy čajovníku jsou typické dobře viditelné stříbřitě bílé chloupky, jimiž je pokryta jejich spodní strana. Nerozvinuté pupeny listů (tipsy) jsou stříbřitě bílými chloupky pokryty úplně celé. Pro kvalitní třídy čaje je charakteristický vysoký podíl tipsů.
Čajovníku se daří v různorodých půdních podmínkách, není příliš choulostivý ani na teplotní výkyvy, vyžaduje však značné množství srážek během celého roku. Proti priliš prudkému slunci bývá v tropech zastiňován.
Pěstování čajovníku je rozšířeno zejména v Indii, Číně, na Ceylonu, Tchajvanu, v Indonésii, Vietnamu, na Kavkazu a v některých zemích Afriky a jižní Ameriky. Množí se semeny nebo řízkováním. Pravidelným stříháním se zvyšuje počet výhonů, keř se zahušťuje a formuje do požadovaného tvaru o výšce 70 až 100 centimetrů. Keře se kvůli snadnějšímu sběru čajového listu sázejí do pravidelných dlouhých pásů vedle sebe.

Sběr čajového listu...

Čtvrtým rokem po výsadbě se přistupuje k prvnímu sběru, prvotřídní list však čajovník poskytuje ještě později. Úrodu dává zhruba třicet let. Doba sklizně je závislá na klimatických podmínkách a je velice různorodá. Sklízí se několikrát ročně, v tropickém podnebí s rovnoměrně rozvrstvenými srážkami pak celoročně (až třicet sklizní). Kvalita úrody během roku silně kolísá a různé oblasti poskytují své nejkvalitnější čaje v rozličných obdobích.
Čajový list se sbírá převážně ručně - odšupováním prsty nebo pomocí nůžek. V Japonsku se používají speciální střihací kombajny. Správné načasování sklizně a dodržení přísných hygienických podmínek jsou nezbytnými předpoklady pro získání opravdu kvalitního listu. Sklízejí se mladé koncové výhonky sestávající z tipsu a dvou až pěti lístků. Nejvyšší obsah ceněných látek, na kterých závisí kvalita čaje, mají nejmladší výhonky a proto se k výrobě nejkvalitnějších druhů čaje používá jen tips a první dva lístky. Tato třída bývá označována jako OP (Orange Pekoe), v případě sběru tipsu a prvního lístku jako FOP (Flowery Orange Pekoe).

...a jeho zpracování

Jednotlivé kultivary čajovníku se liší i chemickým složením listu. Pro výslednou podobu a chuť čaje je však rozhodující především způsob zpracování čajového listu. Právě podle způsobu zpracování rozlišujeme mnoho výrobních druhů. Základní dělení je však na čaj černý (fermentovaný), zelený (nefermentovaný) a polozelený (částečně fermentovaný).
Fermentace je přirozeným kvasným procesem, při němž oxiduje buněčná šťáva listu a mění se jeho chemické složení. Tento proces začíná okamžitě po sklizení čajového výhonku, probíhá během dopravy do továrny a následného, přirozeného či umělého zavadnutí. U černých čajů je fermentace navíc podporována narušením buněčné struktury listu na svinovacích strojích (tzv. rollerech). Po ukončení fermentace se čajový list suší ve speciální peci a poté se dále třídí na prosévacích roštech. Tam se čaj dělí na jednotlivé produkční třídy.
Zahřátím sklizeného čajového listu na velkých pánvích nebo jeho spařením horkou vodou se dá proces fermentace zastavit. Tak zůstanou uchovány specifické listové třísloviny a díky chlorofylu si list zachová přirozenou barvu. Po následném sušení a různých formách svinování, dosušování a leštění v rychle se otáčejících bubnech jsou připraveny jednotlivé výrobní druhy zeleného čaje.

Klasifikace a značení výrobních druhů čaje

Klasifikace výrobních druhů čaje není zdaleka jednotná. Černé čaje (v Číně se jim říká podle barvy nálevu, tedy červené čaje) mají většinou vedle názvu produkční oblasti ještě specifikaci kvality listové třídy, u čínských čajů se navíc běžně uvádí i číslo standardu. Ani tato specifikace však není univerzální. Zatímco v Číně a na Ceylonu se nejvyšší listová třída označuje jako FOP, používá Indie dělení podrobnější a nejvyšší třída tam má označení SFTGFOP (Super Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe), v Indonésií OP s dodatkem sup., v Keni GFOP atd. V některých případech, zejména u kvalitních tříd čínského čaje (ale i jinde), se používá pouze jméno produkční oblasti, navíc se rozlišují ještě podle velikostí sebraného listu, a to číslicemi 1, 2 a 3, uváděnými za označením listové třídy (z pochopitelných důvodů se setkáváme pouze s číslem 1).
U zelených a polozelených čajů není v drtivé většině případů listová třída označena, uvádí se pouze jméno produkční oblasti, výrobní druh, specifický název a někdy číslo standardu. Běžně se k rozlišení užívá přídavků toppest, fmest, chiocest, fancy, superior a mnoha dalších. Hlavním dělícím ukazatelem bývá většinou specifický název jednotlivých produkovaných tříd čaje, který zároveň označuje i určení jejich jakosti. I zde však panuje značná libovůle a nejednotnost (o nesolidnosti nemluvě), což má za následek až zarážející nevyrovnanost čajů, které se neliší názvem, čímž dochází ke kvalitativní promíchanosti jejich jednotlivých tříd.

ZELENÝ ČAJ A ZDRAVÍ

Šálek zeleného čaje zlepšuje zdraví

Zvyk pití zeleného čaje přišel do Japonska kolem roku 800 n. I. z Číny, odkud čaj přivezli ze svých studijních cest do Říše středu buddhističtí kněží. Ti jej také jako první začali využívat k léčení a od té doby zelený čaj běžně sloužil jako léčivý nápoj.
V epoše Kamakura (1191 až 1333 n. l.) popsal a zvýraznil mnich Eisai příznivé účinky zeleného čaje ve své knize Zelený čaj pro udržení zdraví, která byla vydána roku 1211 našeho letopočtu, takto: Zelený čaj je pro udržení lidského zdraví zázračnou medicínou. Má výjimečné schopnosti prodlužovat život. Tam, kde je zvykem pít zelený čaj, žijí lidé dlouho. To platilo v minulosti a platí to i dnes. Zelený čaj je elixírem, který člověku propůjčuje téměř nesmrtelnost.
Jak je zřejmé z tohoto citátu, připisovali lidé zelenému čaji již od dávných dob značné léčivé účinky. A vědecké studie působení zeleného čaje z posledních dob jen podporují platnost pradávné pravdy: Čaj je zázračným prostředkem pro udržení pevného zdraví. Moderní výzkumy potvrzují, že zelený čaj má široké pozitivní účinky na choroby, které souhrnně označujeme jako civilizační.

Jednotlivé složky zeleného čaje a jejich působení na lidské zdraví

Katechin
Snižuje riziko rakoviny
Potlačuje již vzniklé nádorové choroby Zmírňuje jejich mutace
Snižuje oxidaci vyvolanou aktivním kyslíkem Brání zvyšování hladiny cukru v krvi
Ničí a likviduje bakterie
Působí proti bakteriím, vyvolávajícím karies (zubní kaz)
Odstraňuje nepříjemný zápach z úst
Kofein
Stimuluje organismus, odstraňuje únavu a ospalost Odvodňuje organismus
Vitamín C
Snižuje a potlačuje stres Chrání před nachlazením
Vitamín B komplex
Podporuje látkovou přeměnu cukrů
Aminobutylkyseliny
Snižují krevní tlak
Flavonidv
Posilují cévní stěny
Odstraňují nepříjemný zápach z úst
Polysacharidy
Snižují hladinu cukrů v krvi
Fluoridu
Brání vzniku zubního kazu
Teiny
Dávají zelenému čaji jeho příjemnou chuť

Zelený čaj snižuje riziko vzniku rakoviny

Statistika úmrtí na následky rakoviny v japonské prefektuře Shizuoka, tedy v hlavní japonské oblasti pěstování zeleného čaje dokazuje, že tady podléhá této strašlivé chorobě výrazně méně lidí, než je průměr celého Japonska.
Do této statistiky bylo zahrnuto každé město, každá vesnice i malé osady celé prefektury Shizuoka. Na základě údajů byla zpracována detailní mapa rozšíření rakoviny v této prefektuře, která následně sloužila jako podklad pro podrobné výzkumy. Z nich se nezvratně prokázalo, že v centrálních a západních oblastech prefektury, kde jsou hlavní čajové plantáže, bylo zaznamenáno výrazně méně úmrtí na rakovinu, než jinde. Tato zjištění se týkala především rakoviny žaludku, střev, jícnu a jater.~>
Součástí výzkumu byly i zvyky obyvatel při pití zeleného čaje oblastech, kde se rakovina téměř nevyskytuje. Ukázalo se, že tito lidé pijí čaj často a v silných nálevech, protože si připravují téměř výhradně zelený čaj a čajové lístky v konvici pravidelně vyměňují?> Tady však považujeme za nutné a vhodné poznamenat, že lístky zeleného čaje je možné spařit několikrát.
Na základě výše uvedených výsledků došli výzkumníci k závěru, že existuje přímý vztah mezi zeleným čajem a prevencí vzniku rakoviny. Proto se také rozhodli pokračovat ve studiích na zvířatech. Při těchto pokusech spolupracoval i profesor ShuJun Cheng z Ústavu pro výzkum rakoviny Akademie lékařských věd v Číně.
Závěry, které shrneme jen stručně, byly jednoznačné: Výsledky z výzkumu na myších i čisté laboratorní testy prokazují, že látky obsažené v zeleném čaji, především katechin, mají jak preventivní, tak i brzdící účinky na tvorbu rakoviny (především žaludku, střev, jícnu a jater). Při porovnání s údaji získanými v oblastech, kde si lidé připravují zelený čaj z čerstvých lístků a pijí tedy silný nápoj, lze vyslovit oprávněnou domněnku, že zelený čaj působí preventivně proti rakovině i u lidí.3O

Zelený čaj snižuje hladinu cholesterolu v krvi

Cholesterol je považován za původce široké palety chorob, které v současnosti sužují lidstvo. Zároveň je však nezbytným v mnoha důležitých biologických procesech, například při tvorbě buněčné membrány a při adhezi mezi buňkami.
Musíme však rozlišovat mezi dvěma druhy cholesterolu. Tím prvním je "špatný" cholesterol (LDL a VLDL), který se ukládá na cévních stěnách. Druhým, "dobrým" cholesterolem je typ HDL, který naopak nadbytek LDL a VLDL z cévních stěn odbourává. Pokud podíl "špatných" cholesterolů v krvi stoupne, vzroste jejich usazování na cévních stěnách a častým následkem je potom ateroskleróza. Ve spojení s vysokým krevním tlakem tak vzniká permanentní nebezpečí srdečního infarktu či mozkové mrtvice. Naproti tomu "dobrý" cholesterol chrání před aterosklerózou a pro udržení pevného zdraví musí být jeho obsah v krvi ve správném poměru ke "špatným" cholesterolům.
Prof. K. Muramatsu4> prokázal při pokusech na myších, že katechin, který obsahuje zelený čaj, brání nadměrnému vzestupu hladiny cholesterolu v krvi. U krys, krmených "těžkou potravou", rychle vzrůstal podíl "špatných" choles terolů. Přidáním jediného procenta katechinu do stravy se nezdravý růst zmírnil, aniž by při tom došlo k nějakému negativnímu vlivu na podíl "dobrých" cholesterolů. Při jiné sestavě pokusů se zase zjistilo, že přidání katechinu do potravy krys, které byly krmeny normální stravou, nevedlo ke snížení hladiny "dobrého" cholesterolu.
Z těchto výsledků je zřejmé, že zelený čaj nejenomže snižuje hladinu "špatného" cholesterolu, ale zároveň i bráni jeho nadměrné koncentraci v organismu. Přitom však nikterak neznehodnocuje poměr obou cholesterolů v krvi. Stejné závěry, které se týkají hladiny cholesterolu u lidí a vlivu zeleného čaje, zveřejnil Dr. K. Goto.S

Zelený čaj upravuje vysoký tlak

Vysoký krevní tlak znamená mimořádné zatížení pro srdečně cévní systém a podporuje vznik aterosklerózy, která zase vyvolává onemocnění srdce, mozkovou mrtvici a další cévní choroby. Příčin, které vedou ke vzniku vysokého krevního tlaku, je mnoho a nejsou ještě zcela objasněny. Je však jisté, že významnou roli při vzniku vysokého tlaku má chemická látka angiotestin 2. Krev obsahuje tuto chemickou látku, ta se v ledvinách vlivem enzymu ceninu mění v angiotestin 1. Jiný enzym, označovaný jako ACE (Angiotestin Corverting Enzym), z něj tvoří již vzpomenutý angoitestin 2, tedy látku, která výrazně zužuje cévy. A právě toto zúžení způsobuje nepříznivé zvýšení krevního tlaku.
Dr. Y. Hara6> svými výzkumy a pokusy prokázal, že katechin ze zeleného čaje razantně brzdí účinky ACE, čímž výrazně potlačuje tvorbu angiotestinu 2. U "spontánně hypertenzních krys", které byly použity jako model při výzkumu vysokého tlaku, pokusy prokázaly, že podávání katechinu zastavilo stoupání vysokého krevního tlaku.
Výsledky těchto pokusů ukázaly, že katechin ze zeleného čaje je schopen zabránit výraznému zvýšení krevního tlaku. Objem katechinu použitého při pokusech odpovídá v přepočtu asi deseti středně velkým šálkům zeleného čaje denně.
Tyto jistě působivé výsledky naznačují, že pití zeleného čaje skutečně může chránit před vysokým krevním tlakem.

Zelený čaj snižuje hladinu cukru v krvi

Před více jak šedesáti lety zaznamenal Dr. Minowada z univerzity v Kjóto výrazně nižší obsah cukru v moči u pacientů trpících cukrovkou, kteří se po určitou dobu účastnili tradičních čajových obřadů.
Cukry a uhlovodany, které přijímáme v normální potravě, se zpracovávají především v tenkém střevu. Mění se na glukózu a poté jsou předávány do krve. Inzulín řídí vstřebávání glukózy tkáněmi.
Cukrovka propuká tehdy, když je v lidském organismu produkce a funkce inzulínu narušena a absorpce tkáněmi nefunguje správným způsobem. Dochází tak k výraznému vzrůstu hladiny cukni v krvi a nadbytečný cukr se vylučuje močí. Pokud je už koncentrace cukru v krvi vysoká po delší dobu, poškozuje tento stav cévní systém a objevuje se nebezpečí závažných chorob, jako je ateroskleróza nebo krvácení na sítnici.
Dr. Y Hara~> podával myším trpícím dědičným diabetem sušený katechin v poživatelné formě a sledoval jeho vliv na snížení hladiny cukru v krvi: V paralelně probíhajícím pokusu podával Dr. M. Shimitzu8> skupině myší výtažek získaný ze zeleného čaje a výše uvedené závěry potvrdil. Navíc prokázal, že polysacharidy ze zeleného čaje mají stejné pozitivní vlastnosti.
Přestože jsou tyto poznatky založeny na výzkumech prováděných na zvířatech, můžeme s ohledem na starší zprávy Dr. Minowady předpokládat, že kladné účinky polysacharidů a katechinu, obsažených v zeleném čaji, na snížení hladiny cukru v krvi byly pozorovány i u lidí.

Zelený čaj oddaluje stárnutí

K životu je nezbytný kyslík. Dýcháme jej, dostane se ke každé buňce v lidském těle a má klíčovou úlohu při látkové výměně.
Ve své aktivní formě jako volný radikál je však kyslík nanejvýš škodlivý. Volný, aktivní kyslík agresivně reaguje v lidském těle, okysličuje jiné, důležité sloučeniny, což vede k narušení buněčných stěn, poškození DNA a oxidaci lipidů (tuků).
To vše může být jednou ze startovních příčin metly lidstva - rakoviny. Vědci a lékaři již dlouho podezírají lipidperoxid, který vzniká oxidací lipidů, z toho, že vyvolává nejenom rakovinu, ale také srdečněcévní choroby a cukrovku. Protože lidský organismus již nedokáže během stárnutí efektivně odbourávat lipidperoxid, hromadí se tato látka v těle, a to současně s lipofuscinem, "stařeckým pigmentem". Obě tyto látky lékaři považují za indikátor věkem podmíněného stavu lidského organismu. Lipofuscin vzniká z lipidperoxidu, takže můžeme předpokládat, že existuje přímá vazba mezi obsahem lipidperoxidu v organismu a stárnutím.
Zamezení produkce a hromadění aktivního kyslíku a následně lipidperoxidu by tedy mohlo být cestou ke zpomalení procesu stárnutí. Při pokusech na zvířatech vědci a lékaři zjistili, že při rostoucí koncentraci silného antioxidačního činidla, vitamínu E a C v organismu, se odpovídajícím způsobem prodlužuje délka života.
Z toho tedy můžeme logicky odvodit, že pravidelná konzumace odpovídajících objemů a koncentrací těchto antioxidačních látek účinně zpomaluje stárnutí. A tyto vitamíny, které brání oxidaci, jsou bohatě obsaženy v zeleném čaji. K tomu přiřaďme i zveřejněný důkaz profesora T. Okudy9>, že katechin ze zeleného čaje má zhruba dvacetkrát vyšší antioxidační účinky, než vitamín E.
Je však pravdou, že všechny výsledky těchto pokusů byly zjištěny při laboratorních testech. Takže potvrzení příčiny a účinků jako nepopiratelného důkazu vztahu mezi antioxidačním působením zeleného čaje a zpomalením procesu stárnutí může být předloženo teprve po dalších výzkumech a studiích. Přesto však už vlastní bohatý obsah těchto antioxidačních látek v zeleném čaji je solidním základem pro předpoklad, že pití zeleného čaje zpomaluje stárnutí.
To samozřejmě podporují i statistické údaje o dlouhověkosti v oblastech, ve kterých je pití zeleného čaje běžné. Ostatně o tom vypovídají i lidové názvy některých druhů zeleného čaje (např. Obočí ctihodného kmeta).

Zelený čaj osvěžuje organismus

Kofein obsažený v zeleném čaji stimuluje při rozumné konzumaci všechny tělesné orgány. Výrazně především působí na centrální nervový systém, dále na srdce a játra. Nejvýrazněji se to projevuje tehdy, když je člověk ospalý nebo unavený. Šálek čaje ráno nebo po náročné činnosti pomůže člověku načerpat nové síly. Kofein obsažený v zeleném čaji, připraveném obvyklým způsobem, stimuluje kosterní svalstvo a podporuje stahování svalů. Proto se doporučuje pití zeleného čaje při práci pro osvěžení ducha i těla.
Přestože se nejvíce kofeinu uvolňuje ze zeleného čaje při prvním spaření, je jeho obsah dostatečný i v druhém a třetím nálevu. Přitom je působení kombinace katechinu a kofeinu v porovnání s jinými nápoji, které obsahují kofein, příznivější. Mnoho lidí totiž citlivě reaguje právě na kofein a po konzumaci čaje nebo kávy nemohou spát. A právě ti by měli před spaním pít místo kávy raději slabší zelený čaj.

Zelený čaj zmírňuje otravy způsobené potravinami

Již velice dlouho je vědecky prokázáno, že zelený čaj má smrtící účinky na některé bakterie. Proto se například silný zelený čaj doporučuje jako vynikající prostředek proti průjmu.
Dr. Y Haral prokázal, že zelený čaj sterilizuje mnohé z bakterií, které jsou příčinou otravy potravinami. Stanovil tzv. minimální inhibiční koncentrace (MIC, ppm), tedy nejmenší možné množství katechinu, které je nezbytné k zastavení růstu různých bakterií.
Zjistil například, že Staphylococus aureus, Vibrio paraphaemolyticus, Clostridum perfmgens, Bacilus cereus, Plesiomonas shigelloides, Aeromanas sorbia a Clostridium botulinum nemohou přežívat už v polovině, některé dokonce v pouhé desetině koncentrace, 0,1 % katechinu obsaženého v normálně připraveném zeleném čaji.
Přitom však ani nepoměrně vyšší koncentrace katechinu neměly negativní vliv na Bifidum bacilus, bakterii, která má důležitou úlohu v procesech látkové výměny lidského organismu.
Prof. T. Shimamura uvádí, že zelený čaj má silné sterilizační účinky i na Cholera vibrio a může účinně působit proti toxickým odpadním produktům těchto i jiných bakterií.
Tyto výsledky jasně prokazují antibakteriální účinky zeleného čaje i jeho příznivé působení při otravách potravinami. Proto je vhodné zakončit každé jídlo několika šálky zeleného čaje.

Zelený čaj brání vzniku zubního kazu

Přestože se techniky zubního lékařství v posledních letech výrazně zlepšily, není možné vrátit zub, napadený zubním kazem, do původního stavu. Proto jsou stále důležitější taková opatření, která zubnímu kazu dokáži zabránit. Od konce 19. století je známo, že zubní kaz způsobují bakterie. Ty totiž nejdříve vytvářejí z cukru a dalších látek obsažených v potravě ve vodě nerozpustný glukan, který se usazuje jako potah na zubní sklovině. Dalším odbouráváním cukrů vznikají agresivní organické kyseliny, které již zubní sklovinu napadají a poškozují. Proto je nezbytné preventivně bránit usazování potahu na sklovině pravidelné a intenzívní čištění zubů je samozřejmě tím hlavním a rozhodujícím opatřením, které brání vzniku zubního kazu.
Ke zdraví zubů však může výrazně přispět i zelený čaj. Pokusy Dr. M. Hottoriho~2~ prokázaly, že zelený čaj potlačuje proces, při kterém dochází působením určitých bakterií k tvorbě glukanu (glukosyltransferáza). I další výzkumy, které prováděl Dr. S. Sakanaka~3> potvrdily, že zelený čaj zabíjí bakterie, které vyvolávají zubní kaz.
Zelený čaj má ještě další významné vlastnosti, které jsou důležité pro hygienu ústní dutiny. Malá množství fluoru posiluji zubní sklovinu a brání tak tvorbě zubního kazu. Proto se také často přidává fluor do pitné vady. Zelený čaj obsahuje přírodní sloučeniny fluoru, které tím pádem přispívají k prevenci zubního kazu. Tuto skutečnost potvrzují i údaje o snížení výskytu zubního kazu u dětí, které pravidelně a polední přestávce ve škole pijí zelený čaj.
Již dlouho se zelený čaj používá jako osvědčený prostředek v boji proti nepříjemnému zápachu z úst, jehož příčinou jsou bakterie, které bují v ústní dutině. Zelený čaj totiž vedle bakterií vyvolávajících zubní kaz zabiji i bakterie, které jsou příčinou nepříjemného zápachu.

Zelený čaj bojuje proti virům

Dr. Okadal při svých pokusech zaznamenal skutečnost, že výrobci čaje Tanaka používají výluh ze zeleného čaje k prevenci proti virům, které způsobují mozaiku tabáku. Zastánci tohoto využití zeleného čaje potvrzují, že katechin brzdí rozvoj tohoto typu virů. Navíc prof. T. Shimamurals> zjistil, že katechin ze zeleného čaje a theaflavin (oxidační produkt katechinu) obsažený v černém čaji výrazně působí na chřipkové viry. Katechin a theaflavin působí přímo na chřipkové viry a inaktivují je. Proto můžeme doporučit dlouhé, intenzívní a časté kloktání zeleným i černým čajem jako velice významnou prevenci proti chřipce.
Vědci a lékaři dokonce doufají, že vynikajících vlastností zeleného čaje bude možné využít i v boji proti AIDS.
Dr. H. Nakane a Dr. K. Onoi6) z Ústavu pro výzkum rakoviny v Aichi při laboratorních testech zjistili, že katechin obsažený v zeleném čaji má skutečně významné brzdící účinky na aktivitu virů způsobujících AIDS.
Třebaže jsou tyto výzkumy teprve v začátcích, naznačují dosavadní výsledky jiskřičku naděje, že jednoho dne bude objevena metoda, jak tuto doposud nevyléčitelnou chorobu zvládnout.

Zelený čaj jako funkční potravina

Diskuze na téma potravin se zpravidla zaměřuji na typ a obsah živin a na jejich vzhled a chuť. V poslední době se však stále více pozornosti věnuje bioregulačním funkcím potravin. Proto se potraviny, které mají takové regulační vlastnosti, nazývají "funkčními potravinami". Dr. H. Inabai~~ rozdělil potraviny podle jejich funkcí do několika skupin:
 1. plní bioobrannou funkci při prevenci rakoviny posilováním imunitního systému
 2. má preventivní funkci při hypertenzi a cukrovce
 3. podporuje uzdravovací procesy, přičemž bráni nadměrnému zvyšování hladiny cholesterolu
 4. kladně ovlivňuje fyzický rytmus stimulací nervového systému kofeinem
 5. zpomaluje stárnutí zásobováním organismu antioxidačními látkami.
Zelený čaj, se všemi svými kladnými vlastnostmi funkční potraviny, by se měl stát nápojem každého, kdo dbá o svoje zdraví.
Zelený čaj se díky své příjemné vůni a osvěžující chuti těší stále větší oblibě po celém světě. Moderní věda konečně začíná poodhalovat roušku, za kterou se tak dlouho ukrývaly pozitivní vlastnosti tohoto pradávného nápoje.
Zelený čaj je - jak již před dávnými časy řekl mnich Eisai - skutečně zázračnou medicínou s výjimečnými vlastnostmi prodlužujícími lidský život.

MAGICKÉ VYUŽITÍ

Polarita: mužská
Signatura: Slunce
Živel: oheň
Využití rostlinných sil: bohatství, ochrana spánku, moc
Spalování čajových lístků zajistí v budoucnosti bohatství. Sušené čajové lístky se také přidávají do všech směsí, které se míchají do sáčků za účelem zbohatnutí. Jsou i součástí talismanů určených k dodání odvahy a síly. Odvar je základní složkou nápojů vyvolávajících vášeň.

DEVATERO SPRÁVNÉ PŘÍPRAVY ZELENÉHO JAPONSKÉHO CAJE

 1. Čaj nikdy nevaříme, pouze spařujeme. Varem se ničí chuť a těkají aromatické látky.
 2. Čaj spařujeme zásadně v tenkostěnných porcelánových, keramických či skleněných šálcích nebo konvičkách.
 3. Japonské zelené čaje BANCHA, HOJICHA, GENMAICHA a nižší třídy čaje SENCHA spařujeme vroucí vodou, louhujeme poměrně krátkou dobu a pijeme na jeden nálev. Vyšší třídy čaje SENCHA, čaje TAMARYOKUCHA a GYOKURO zaléváme zchladlou vodou a popíjíme na více nálevů. Řapíkový čaj KUKICHA můžeme připravovat oběma způsoby.
 4. Voda ke spaření čaje má být čerstvá, ani příliš měkká, ani příliš tvrdá.
 5. Vodu vaříme pouze v čajových konvicích z varného skla nebo nerezavějící oceli. Používáme je zásadně jen k ohřívání vody, nikoliv ke spaření čaje.
 6. Kovová sítka, vajíčka nebo cedníky nejsou vhodné pro přípravu čaje. Přímý styk s kovem silně narušuje chuť nápoje. Nahradíme je plastovými nebo papírovými filtry.
 7. Nádoby, které používáme k přípravě čaje nebo ohřátí vody, nikdy nemyjeme s ostatním nádobím. Pouze je oplachujeme horkou vodou, neutíráme, necháme okapat nebo vysušit.
 8. Čaj přechováváme v dobře uzavřených plechovkách vyložených papírem, nebo ve skleněných nádobách. Uchováváme jej v suchu, chladnu a chráníme jej před cizími pachy, které čaj snadno pohlcuje.
 9. Čaj podáváme vždy čerstvě připravený a teplý, nikdy jej nepřihříváme

DĚLENÍ PRODUKČNÍCH DRUHŮ ČAJE ZPRACOVÁVANÝCH "JAPONSKOU" METODOU

SENCHA: čaj z mladých výhonků pěstovaný na otevřených polích
BANCHA: hrubší listy, sbírané po sběru mladých výhonků
HOJICHA: dodatečně zahřívané listy čaje BANCHA
GENMAICHA: listy čaje BANCHA smíchané s praženou rýži
KUKICHA: řapíkový čaj produkovaný při třídění kvalitních druhů listového čaje
TAMARYOKUCHA: čaj z mladých výhonků, který neprochází konečným tvarováním listů
GYOKURO: prvotřídní čaj z mladých výhonků pěstovaných na zastíněných polích
MACCHA: práškový čaj z mladých výhonků pěstovaných na zastíněných polích

MALÝ RECEPTÁŘ ZELENÝCH JAPONSKÝCH ČAJŮ

Japan SENCHA
Velmi kvalitní zelený čaj, krásná tyrkysově zelená barva listu. Sytě nasládlá, olejnatá, lehce svíravá, dlouhotrvající, svěží, lehce natrpklá chuť. Voda 70 oC, louhovat jednu a půl až dvě minuty. Vícenálevový čaj.

Japan SENCHA TAMARYOKUCHA
Vysoce kvalitní třída japonského čaje, sytě zelená barva listu. Jemně nasládlá, lahodná chuť, svěží aroma. Voda 60 oC až 70 oC, louhovat jednu a půl až dvě a půl minuty.

Japan KUKICHA
Zelený řapíkový čaj vzniklý tříděním čaje SENCHA, podobná chuťová charakteristika, rozdíl je ve slabším účinku a menší chuťové výraznosti čaje KUKICHA. Vroucí voda, louhovat jednu až dvě minuty.

Japan BANCHA
Základní japonský zelený čaj s jemnou a svěže natrplou, lehce svíravou chutí a vůní. Vroucí voda, louhovat půl minuty. Skvělý osvěžující čaj. 

V této kategorii nejsou žádné produkty.