Lampiony historie / použití

HISTORIE LÉTAJÍCÍCH PŘÁNÍ

Tradice vypouštění Létajících přání sahá téměř dvě tisíciletí do historie čínského impéria a je neodmyslitelným doplňkem festivalů a různých obřadů na celém Dálném východě. Lidé vidí v létajících přání prostředek ke komunikaci s bohy na nebi.

CO JSOU LÉTAJÍCÍ PŘÁNÍ

Létající přání jsou horkovzdušné balóny. Po zapálení hořáku se naplní horkým vzduchem a odlétají do nebe. Létající přání je tvořeno dvěma částmi: 
balónem z nevznětlivého rýžového nebo morušového papíru a bambusovým rámem, který nese malou svíčku nebo hořák.

Materiály použité k výrobě Létajících přání jsou šetrné vůči životnímu prostředí.

Létající přání může letět až 20 minut, dosahuje výšky více než jeden kilometr a může doletět do velké vzdálenosti.

Návod k použití:

1. Létající přání vyjměte z obalu, ale nerozkládejte.

2. Na povrch Létajícího přání napište svá přání.

3. Létající přání opatrně rozložte.

4. Chyťte Létající přání za obroučku a nafoukněte krouživým pohybem kolem své osy.

5. Na drátěný háček upevněte lihový hořák a dobře zajistěte. Přesvědčte se, že hořák nemůže upadnout.

6. Držte lampion v šikmé poloze za špičku a horní okraj od těla. Vrchol by měl směřovat mírně nahoru.

7. Zapalte hořák z boku. Dávejte pozor ať nezapálíte papír a nekape vám líh na ruce.

8. Jakmile hořák začne hořet, držte lampion pouze za špičku před sebou. Můžete ručně pomáhat roztahovat stěny lampionu.

9. Jakmile začne lampion stoupat, chytněte jej za obroučku a držte jej několik vteřin tak, aby rychle stoupal - zabráníme tak případnému nárazu do překážek.

10 Pusťte lampion a nechte volně letět a nepřivazujte jej.

Bezpečnostní opatření

Než se pustíte do nezapomenutelného životního zážitku vypouštění létajících lampiónových přání, žádáme Vás o prostudování a dodržování následujících bezpečnostních doporučení.

Pro Vaši ochranu a ochranu třetích osob při používání originálních létajících lampionů je třeba, kromě obecně platných zásad bezpečnosti práce, dodržovat následující bezpečnostní předpisy.

1. Dříve, než zapálíte hořák, ujistěte se, že papírový balón létajícího přání je dostatečně nafouknutý a je v dostatečné vzdálenosti od plamene.

Při prohoření hrozí riziko popálení a požáru.

2 Od rozbalení do vypuštění doporučujeme manipulaci s lampiony v rukou s opatrností tak, aby nemohlo dojít k zničení. Lampion by měl být zapalován zásadně nad nehořlavým povrchem, jako je beton. Je třeba dávat pozor na ukapávající líh, od něhož by se povrch mohl vznítit.

3. Nikdy nevypouštějte létající přání v blízkosti hořlavin nebo výbušnin a zařízení, které tyto materiály skladují - čerpací stanice. Dále se vyvarujte vypouštění létajících přání v blízkosti obydlených oblastí, suchých luk, lesu a stožáru vysokého napětí, masových shromáždění lidí a dětí bez dozoru dospělých nebo osob pod vlivem alkoholu. V opačném případě může dojít ke škodám na majetku a zdraví.

4. Upozorňujeme, že lampion by neměl být vypuštěn při silnějším větru, než je 5 km/h. Stejně důležitý pro případné nebezpečí je směr větru, proto doporučujeme bezvětří, nebo mírný vítr. I za těchto podmínek je nutné, aby byl lampion vypuštěn na otevřeném prostranství, kde nehrozí náraz do okolních překážek, jako jsou například stromy, budovy apod.

5. Upozorňujeme, že ve vyjímečných případech a na některých místech v blízkosti letišť a letového provozu je v řízeném prostoru (nejméně v okruhu 1km, u regionálního letiště 15 - 20km a u mezinárodního letiště 50km) vypouštění létajících přání zcela zakázáno.

V případě vypouštění více než 50 létajících přání najednou je nutné předem zažádat o povolení příslušný úřad.

6. Uchovávejte létající lampiony mimo dosah dětí a v žádném případě nenechávejte lampion dětem na hraní. V případě vypuštění, kdy jsou přítomné děti, musí být na blízku i odpovědná osoba starší 18 let, která bude dohlížet na dodržování bezpečnostních opatření.

7. Při dodržení těchto bezpečnostních opatření a návodu k použití, je podle našeho názoru pouze nízké riziko požáru, zranění či jiného nebezpečí při použití létající chlampionů. Přesto buďte připraveni, a pokud můžete, mějte po ruce lékárničku, případně hasičský přístroj či deku. Většina soukromých pojištění zahrnuje pojištění pro vznášející se objekty do 5kg. Avšak doporučujeme jak úrazové pojištění, tak pojištění odpovědnosti za škodu. Pro více informací se obraťte na Vaši pojišťovnu.

8. Použití létajících lampionů je v celé Evropské unii na vlastní nebezpečí a vlastník zodpovídá za případné škody. V případě masového vypuštění je doporučeno se informovat na místní policii, zda nemůže dojít k narušení veřejného pořádku. Prosím, mějte na paměti možné nebezpečí požáru při neopatrném zacházení.

9. Prosím nakládejte s celým balením opatrně a nedávejte do blízkosti dětí. Žádné součásti nejsou poživatelné.

10. Neskladujte obaly a další plastové materiály v blízkosti kojenců a dětí - mohou vést k jejich udušení.

11. Zakoupením výrobku přebírá kupující veškerou zodpovědnost při případném poškození cizího majetku.

V této kategorii nejsou žádné produkty.